فیلتر فولادی

فیلتر های ساخت شرکت ایمن پیشرو صنعت عادل جهت جدا کردن ذرات و سیالاتی است که در حالت سوسپانسیون موجود هستند و این سیال می تواند مایع و یا گاز باشد.
اغلب برای عملیات فیلتراسیون از ماده ای استفاده می شود که در مسیر سیال مایع یا گاز قرار میگیرد و از عبور ذرات جامد جلوگیری می کند. فیلتر گازی نوعی فیلتر است که در مقابل سیال گاز قرار میگیرد و با جلوگیری از عبور ناخالصی ها، فقط سیال گاز را عبور می دهد. در واقع فیلترهای گازی در خط لوله و دستگاه های حساس به کار می روند تا از ورود گرد و غبار، شن و سایر ذرات موجود در سیال گاز به داخل تجهیزات حساس مانند رگلاتور و دیافراگم و شیر برقی جلوگیری کنند.
فیلترهای ساخت این شرکت با اتصال از نوع فلنجی می باشند.