​سیستم الکترونیکی تشخیص امواج زلزله و شیر برقی قطع جریان جهت نصب در گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی ​​​​​​​

به منظور رعایت الزامات مبحث 17 مقررات ملی ساختمان و افزایش سطح ایمنی ، جهت پیشگیری از انفجار و آتش سوزی درزمان وقوع زلزله برای صنایع و مجتمع های مسکونی مورد استفاده می باشد. این سیستم از دو بخش باکس حسگر و شیر برقی تشکیل شده و مطابق سند اختراع 34368 طراحی و مطابق استاندارد ملی ایران ISIRI 10942 تولید و تست شده است. آستانه فعال شدن و فعال نشدن سیستم در زمان زلزله، با این استاندارد تنظیم می گردد و زمانی که امواج آزاد شده از زمین، به آستانه مشخص شده در استاندارد توسط ماژول شتاب سنج الکترونیکی موجود در سیستم دریافت بشود ، سیستم سریعا فرمان قطع به شیرآلات برقی نصب شده روی لوله را می دهد.
جهت دریافت کاتالوگ ​سیستم الکترونیکی تشخیص زلزله و قطع جریان گاز در ساختمانهای اداری و تجاری ، مسکونی ، مدارس از لینک زیر اقدام نمایید .
​​​​​​​​​​​​​​

دانلود