رگولاتور گاز  Jeavons   J123-S2F ​​​​​​​

عملکرد رگولاتورها به صورت یک طرفه بوده، به نحوی که به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرد. تمامی 
در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتورها میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند و در صورت مسدود بودن جریان خروجی با حداکثر فشار ورودی رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار محبوس از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند. دیافراگم این رگولاتورها به صورت مسلح بوده و بدنه آن از آلومینیوم به صورت دایکاست می باشد.
​​​​​​​ با امکان گردش ۳۶۰ درجه ای محفظه دیافراگرم نسبت به بدنه اصلی نصب این رگولاتور در شرایط مختلف​​​​​​​ امکان پذیر است.

رگولاتورهای تولیدی شرکت ایمن پیشرو صنعت عادل مطابق با استانداردهای زیر می باشد :
IGS-IN-201
​​​​​​​​​​​​​​ISIRI 4513​​​​​​​

  Jeavons
·       مدل : J123-S2F
​​​​​​​
·       کاربرد : مصارف صنعتی
·        فشار ورودی گاز : 1000 تا 4000 میلی بار
·        فشار خروجی گاز :70 تا 500 میلی بار
·        ظرفیت : 2000 مترمکعب بر ساعت
·        سایز ورودی: 1/2 2 اینچ
·        سایز خروجی : 1/2 2 اینچ
·        محدوده دمایی : 20- تا 70 درجه سلسیوس
·        نوع اتصال : فلنجی