رگولاتور گاز Jeavons J125-S8THP

رگولاتورها وسیله ای برای کاهش و کنترل فشار و دبی گاز می باشد .
عملکرد رگولاتورها به صورت یک طرفه بوده، به نحوی که به هیچ عنوان از طریق اعمال فشار از مجرای خروجی در سرویس قرار نمی گیرد. 
در صورت تغییرات فشار گاز در ورودی این نوع رگولاتورها میزان فشار خروجی گاز همواره ثابت می ماند و در صورت مسدود بودن جریان خروجی با حداکثر فشار ورودی رگولاتور دارای عملکرد نرمال خواهد بود و فشار محبوس از میزان تعیین شده تجاوز نمی کند. دیافراگم این رگولاتورها به صورت مسلح بوده و بدنه آن از آلومینیوم به صورت دایکاست می باشد. گردش ۳۶۰ درجه ای محفظه دیافراگرم نسبت به بدنه اصلی، نصب این رگولاتور در شرایط مختلف را امکان پذیر می سازد.​​​​​​​
رگولاتورهای تولیدی شرکت ایمن پیشرو صنعت عادل مطابق با استانداردهای زیر می باشد :
IGS-IN-201
​​​​​​​​​​​​​​ISIRI 4513

Jeavons
·       مدل : J125-S8THP
·       کاربرد : مصارف تجاری
·        فشار ورودی گاز : 1.03 تا 8 بار
·        فشار خروجی گاز :500 تا 2000 میلی بار
·        ظرفیت : 500 مترمکعب بر ساعت
·        سایز ورودی: 1/2-1 اینچ
·        سایز خروجی : 1/2-1 اینچ
·        محدوده دمایی : 29- تا 60 درجه سلسیوس
·        نوع اتصال : دنده ای