تجهیزات خط گاز مشعل های گاز سوز و دیگ بخار

​​در سیستم گاز رسانی به دیگ بخار، لوله گاز شهری با یک شیر کنترلی قطع و وصل وارد مشعل می شود.
گاز شهری اصطلاحاً به گازي گفته مي شود که از طریق خط لوله از یک ایستگاه تولید گاز به مصرف کنندگان تحویل می شود.
اگر خط بخار را بدون تجهیزات کنترلی و ایمنی مستقیماً به مشعل وصل کنیم، به علت فشار 2.5 بار که برای آن پر فشار محسوب می شود، مشکل ساز و باعث انفجار دیگ بخار می گردد. بنابراین برای کنترل فشار از شیر فشار شکن یا رگولاتور در مسیر خط گاز استفاده می کنیم. همچین برای حذف مواد جامد موجود در گاز از فیلتر گازی قبل از مانومتر استفاده می کنیم.
با استفاده از گیج فشار نیز می توان فشار گاز کاهش یافته بعد از رگولاتور را مشاهده نمود.

​​​​​​​این تجهیزات شامل موارد زیر می شود که توسط شرکت ایمن پیشرو صنعت عادل تولید و تأمین می گردد:
- شیر توپی
- صافی گاز
- رگلاتور گاز
- گیج های فشار
- شیر اطمینان
- شیر برقی تک ضرب و تدریجی
- سوئیچ فشار
- تابلو برق
- فلنج ، اتصالات ، واشر گسکیت ، پیچ و مهره